16 de març del 2014

Vocabulari de Crevillent (24)

APONÀ
[v. refl.]


Llegint aponat

Arrufar-se doblegant els genolls i abaixant el cos fins que toqui en terra o s'hi faci prop (deficin. DCVB)


Exemples: "Tun tio a poqueta-i-nit se'n pujava dalt d'aquell cantal, i allí aponat se posava a vore es conills" "Ahí està aponat al sol!" Es lloques estan totes aponaes". 


Nota: derivat de pondre, amb canvi de conjugació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada