25 de gener del 2014

El Sahoret el Massa, l'home més alt d'EspanyaSalvador Espinosa Gallardo va ostentar uns quants anys el títol d'home més alt d'Espanya. Va néixer a Crevillent a començaments del segle XX. En els anys vint, amb els pares i les seues germanes se'n va anar a Madrid, a guanyar-se les garrofes com tants altres crevillentins de l'època. Sempre va estar en contacte amb el poble, i venia llargues temporades a veure la família. 
Els seus cosins German i Carme Menargues Gallardo, ens conten alguns detalls de la seua vida:


"Pos mun cosí va naixtre en el poble. Sun pare era el Tio Collut, que era des Espinosa, i sa mare li dien Teresa Gallardo, germana de l'auelo de mosatros, el tio Andreu, que també era alt, però no tant. Es seus pares se'n van anà de jóvens a Madrit. Van posà un quiosco, crec, i venien orxata. 

El Massa, que li dien, era el més alt d'Espanya. En aquella època quirdava molt l'atenció perqué no havien hòmens tan alts. I el Salvaoret era un xicot molt alt, era tan alt que tenia que acatxa-se pa passà per es portes. I estava delicat de salut, i com que era tan alt no trobava faena, no poia treballà. Així que se va buscà coses d'atraccions i comèdies. Ell quan venia al poble parlava castellà, de viure en Madrit i això... però es seues germanes majós parlaven valencià, tota la via van parlà valencià. Pos el Salvaoret fea anunsios i reclams. Se passejava en cartels penjant davant i darrere  anunciant de tot en Madrit. Se posava de figura a la porta de la Casa d'Alba. Anava de comédies i fea de torero còmic i músic. Ans de la guerra, io era un xicon,  ell anava es estius a Pamplona, a això de San Fermin, des toros... Va treballà, crec, en la Banda l'Empastre de Catarroja. Era una banda molt nomenà per uno que li dien Llapissera i l'atre Xarlot, i alguno més. Era la banda més famosa d'Espanya. La guerra es va pillà en Madrit i tota la família se'n va vení fugint al poble. En eixa època van viure per ahí dalt, pe's Molins. Vevies al Sahoret al costat del Marianet i este l'allegava al melic".
Fotos de: http://gatosbizcos.blogspot.com.es/2009/06/la-banda-del-empastre.html

PS. He investigat i no he trobat cap vincle de Salvador Espinosa amb  la banda de l'Empastre. Sí en canvi amb la Banda de la Revoltosa, tal com proven les fotos. Aquesta formació tenia la seua seu a la ciutat de València.

17 de gener del 2014

Vocabulari de Crevillent (19)

BARNEJÀ
[v. tr. ]Mans com barnegen
1. Vulgarisme de "barrejar". Mesclar les cartes. Mesclar (en general); unir coses diverses.
2. Véncer un oponent de forma aclaparadora, especialmente en el joc del futbol. Exemples: 1. "Li toca barnejà es cartes a ell". 2. Xé quin partit!: El Gomis s'ha barnejat al defensa; ha fet lo que ha vollgut d'ell" "El Crevillent l'atre dumenge se va barnejà al Rojals: li'n va fé quatre!"Nota: La 2ª definició potser derivada del fútbol. S'aplica quan un futbolista dribla espectacularment el contrari i el supera. Driblar, d'alguna manera és moure's corporalment com ho fa una carta en les mans d'un jugador.
Messi se barneja a dos defensors

5 de gener del 2014

Vocabulari de Crevillent (18)

TAFARRINÂ
[f.]

Caguerada, gran massa d'excrement especialment tova.

En català normatiu s'hauria d'escriure: Tafarrinada


Exemples: "Xè quina pasterâ, quina tafarrinâ que ha fet este xiquet: no li cap més merda en es bolquets!" "Tres dies sinse fé, i ara una tafarrinâ que se n'ix del retrete."

Nota: Crec que "tafarrinâ" te relació amb el mot Tifarada que registra el DCVB. Signifiquen exactament el mateix.
A Crevillent, com arreu, el vocabulari referent a la merda i el sexe és extraordinàriament ric.