25 de gener del 2015

Vocabulari de Crevillent (43)

COFA
[f] 


Còfa tradicional de canyaCabàs de fibra vegetal o altres materies, més o menys cilíndric, de parets rectes, més alt que ample i amb dues, tres o quatre anses. Tradicionalment a Crevillent s'ha usat al camp, per a carregar i transportar fruits, llenya o herba per al ramat. 


Exemples: "Tinc la còfa plena de teronges acabaetes de collí"
"El Tio Ximo tots es dies portava en el carro una còfa de figues de pala i margall pa que menjaren es conills"


Etimologia: 'Còfa' procedeix de l'àrab kuffa, que vol dir 'cabàs'.


Còfa moderna de plàstic

18 de gener del 2015

Vocabulari de Crevillent (42)

PUNXONÂ
[f] 

|| 1. Punxonada: Multitud de punxons (DCVB).
|| 2. Cop donat amb un punxó (DCVB).

|| 3Injecció. Líquid injectat amb fins medicinals amb una xeringa. 

Exemples: 1: "Quina punxonâ que tenia eixe arissó!". 2: "L'atre dia fent llenya me vaig fé una punxonâ en un espí..." 3. "El dimecres me van pegà una punxonâ pal refreat".