28 de setembre del 2014

Vocabulari de Crevillent (34)

CATXAP
[m.]  

Conillet de mamella.

Exemple: "Fa unes setmanes me vaig trobà en el camí un catxapet que incà no havia obert es ulls"

Nota: És paraula en desús. Normalment s'utilitza amb forma de diminutiu "catxapet".
A Crevillent hi ha dues partides, aparentment, relacionades amb aquest mot: "El Catxap" i "Els Catxapets". Catxap és un topònim molt antic, és per això que considere que podria fer al·lusió a algun morisc, més que a un animal. 
Sobre "Els Catxapets", pense que en realitat es una corrupció de Catxapers o Catxaperes, que són els caus artificials on habiten els conills. Fa molts anys hi havia en aquesta contrada diversos muntons de pedralla aparellada que havia sigut arreplegada dels bancals. És molt possible que, com a molts altres llocs de planura, aquestes construccions hagueren estat fetes pels camperols per propiciar la cria d'aquests rosegadors.

20 de setembre del 2014

Vocabulari de Crevillent (33)

DEVÉS
[prep.]  

|| 1. Cap a; en direcció a. || 3. Té valor d'indicació aproximativa (de lloc, temps, quantitat); (DCVB).

En catala normatiu s'ha d'escriure: "Devers"


Exemples: 1. "Mosatros vivíem en una cova de la Perdigonera, entre l'Àngel i la Salut, així devés la Cambreta".
2."Allà en eixa penya, pujant devés aquell cantal, allà està la séquia". 

Nota: La llengua normativa afavoreix l'ús de "cap a", en perjudici de "devers" i "vers", com també es diu en algunes regions. A Crevillent "devés" es paraula més o menys utilitzada, segons barris, famílies i generacions. L'he sentit especialment a les Coves de la Salut i a  l'Àngel, també arredós del Calvari.