31 de maig del 2014

Vocabulari de Crevillent (30)

ALBERTÍ-SE
[v. refl.]


Albertir-se. Endormiscar-se lleugerament.


Etimologiade abaltir-se, amb canvi de prefix (segons el DCVB). Vid ABALTIR i ESBALTIR.Nota: Més aviat són uns instants de son que una veritable dormida. Normalment hom s'"albertix" a la cadira o el silló. Quan algú s'adorm assegut i un altre li ho retreu, aquell contesta: 

"Qué no estava dormint, que estava albertit!"

24 de maig del 2014

Vocabulari de Crevillent (29)

NYIRVE
[m.]   

Nervi.Tendó, part elàstica però dura dels músculs. Bíceps. (vid. "nervi" al DCVB).Nota: fa unes dècades s'utilitzava fonamentalment per exhibir múscul del braç i en conseqüència força. Els xiquets més forçuts i precoços deien als altres: "toca nyirve, toca bola".