7 de març del 2014

Vocabulari de Crevillent (23)

1. CUCÀ
 [v. intr. o refl.]

Criar cucs, omplir-se de cucs o corca un fruit, un aliment o la dentadura.
Boca cucâ


Exemples: "Es mançanes s'han llançat a pedre, totes cucaes", "Si seguixes menjant goles se te cucaran tots es quixals i es dents".


2. CUCÀ
 [v. tr.]

Aclucar. Cuclar. Tancar els ulls. Especialment tancar-ne un per fer un senyal de complicitat. És equivalent a "picar l'ull".
Cucant l'ull


Exemple: "El xicon li va cucà el ull a la seua parella". "El Toni no parava de cuca-li el ull al d'enfront juant al truc". "En una cucaeta li va di lo que volia". 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada