7 de març del 2015

Vocabulari de Crevillent (47)

ALÇÀ
v. tr.


Alçar. 1. Fer més alt. Elevar qualsevol cosa. 2Posar-se vertical. 3. Deixar quelcom objecte reservat en lloc segur.
Alça'te això en la vedriola!


Exemples: 1. "Hem alçat un marge en el bancal de baix"; "Si no alces la veu no te sentiran"; 2. "Alça d'en terra!" 3. "Nyàs, alça-te estos vint duros en la vedriola"; "Vaig a alçà el cotxe ans de que ploga"; "Alçaré la cuberta i es llançols en l'armari". 
El cotxe alçat

Nota: Aquests són els significats més usuals i col·loquials a Crevillent. Darrerament se sol sentir també "alçar" referit a eixir del llit, quan allò més habitual era usar el verb "moure". El verb "guardar" també està desplaçant "alçà" per influència del castellà.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada