21 de febrer de 2014

Vocabulari de Crevillent (21)

VINÇÓ
[m.]


Fibló, agulló d'insecte o mossegada d'altra bestiola.


Exemple: "Incâ tinc el vinçó de l'abella que me va picà l'atre dia fincat al muscle"

Nota: Epèntesi de "fiçó" amb confusió de "f" per "v".

3 comentaris:

  1. Aquí, amic meu, caldria estudiar el tema de vinça que trobaràs al DCVB i que m'alforre de reproduir aquí. 'Vinça' és ben viu al Camp d'Elx (capital, Elx) i 'vinçó¡ seria un diminutiu com 'finestró' és un diminutiu de 'finestra' i 'formigó' un diminutiu de 'formiga'. Pel que fa al 'fibló' a Elx diem 'una fiçotà' (fiçotada). Ara, per algun motiu que desconec els de la capital comarcana al peu de la serra us heu deixat endur per una de les accepcions de 'vinça' que podràs trobar al diccionari esmentat suara. ;-) Salut mestre!

    ResponElimina
  2. Car amic, avui estic en desacord amb tu. El tema de les "vinces" a Crevillent està ben delimitat, i ja en parlarem un altre dia. No tinc cap dubte que "vinçó", procedeix de "fiçó"- També diem "vinçonâ" -el cop de "vinçó" ahón altres diuen "fiçotâ". "Fibló" és desconegut per aquest país, la forma més comuna a l'Alacantí i parts del Vinalopó és "fiçó".

    ResponElimina
  3. En tot cas, com a lingüista, t'hauria de dir que hi ha contaminació de 'vinça' a Crevillent pel que fa a "fiçó' com ho demostraria el fet que a la resta de la comarca es mantinguen els dos vocables ben diferenciats. Jo mateix parlava de 'fiçotà', al Camp d'Elx, la qual cosa vé de 'fiçó' com 'animalà' ve d 'animal'. Ara, que sapigues que discrepar, per aquestes 'fiçotaetes' és un plaer. Ara 'vinça' té unes quantes accepcions al diccionari... ;-) ;-)

    ResponElimina