14 de febrer de 2014

Vocabulari de Crevillent (20)

TOSCA
[f.]

|| 1. Substància calcària, resultat de la dissolució i descomposició del carbonat de calç dins les aigües que contenen anhídrid carbònic, i que es diposita i resta adherida a les parets de les canonades, recipients o altres llocs amb què les dites aigües estan en contacte.
Tosca als genolls
|| 2. Pedra volcànica esponjosa molt lleugera que s'usava per escurar les olles, paelles, etc. També es diu de les roques travertíniques que s'utilitzaven per a fer arcades, ja que eren fàcils de tallar i no pesaven gens.

|| 3. Crosta calcària que es desenvolupa en els terrenys argilosos quaternaris semiàrids.
Tosca formant un marge
|| 4. Crosta seca de brutícia i pell morta que apareix principalment en colzes, genolls, garrons i talons.
|| 5. Substància calcària que s'incrusta a l'esmalt de les dentsExemples: 1. A vore qui escura la séquia: està plena-i-tosca. 2. En es castells se veuen moltes voltes fetes de tosca. 3. Es cases de Carrús, aquí n'Elx, estan totes fetes de tosca. 4. Vas tot brut i ple de tosca en es genolls i en es colzes: ves a llava-te! 5. Xe, fea por câ volta que obria la boca de tanta tosca que tenia en es dents.
Nota: La tosca forma part dels materials del secà crevillentí. La tosca es trinxava amb grans relles, perpals i malls, i els blocs extrets s'apilaven a les vores dels bancals. Amb pedres de tosca s'han construit cases als camps, conilleres i xosses de pedra seca.

2 comentaris:

  1. I tant que és així! A Carrús hi ha el barri del Toscar, dit així perquè és el nom del paratge abans que es fera el barri devers 1960. Un toscar és un col·lectiu 'lloc ple de tosca' a l'igual que un terongerar és un lloc ple de teronges! Des d'Elx, amb l'estima de sempre!

    ResponElimina
  2. A Biar hi ha la partida de la Tosquera, una altra variant. Salut amic.

    ResponElimina